ตกแต่งภายใน-โครงการหมู่บ้านกลางเมือง ศรีนครินทร์
07/01/2007
บ้านพักอาศัย ศิรศิลา หัวหิน
13/06/2005

A-4907 ออกแบบอาคารสำนักงาน ป่าใหญ่ครีเอชั่น

A-4907 ออกแบบอาคารสำนักงาน ป่าใหญ่ครีเอชั่น
พื้นที่ใช้สอย : 1080 ตารางเมตร
ลูกค้า : บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด ( คุณสุริยนต์ จองลีพันธ์ )
สถานที่ : บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ก่อสร้าง : Gable Construction
ออกแบบ : Gable Arch
DATE : March 21, 2006
CATEGORY : 2006, Office