บ้านพักอาศัย ศิรศิลา หัวหิน
June 13, 2005
DEC-4803-03 ภายในโครงการหมู่บ้านบ้านกลางเมือง ถนนเลียบทางด่วน-รามอินทรา
February 2, 2005

C-4802 ออกแบบอาคารศูนย์การค้า SAILOM PAVILLION

C-4802 ออกแบบอาคารศูนย์การค้า SAILOM PAVILLION
ออกแบบ : Gable Arch
ก่อสร้าง : Gable Construction
สถานที่ : หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ลูกค้า : บจก.ณิชนันทน์ก่อสร้าง
DATE : March 16, 2005
CATEGORY : 2005, COMMERCIAL